Auto, motor of bromfiets theorie?

Kies een van de CBR categorieen uit om direct te oefenen:

CBR Auto theorie oefenen       Bromfiets theorie oefenen voor het CBR examen

De verkeersregels in Nederland zijn erg complex, in vergelijking met andere landen. Dit is natuurlijk logisch aangezien het verkeer in Nederland erg druk is en er veel ongelukken gebeuren. Zorg er dus voor dat je alle verkeersregels goed weet, vooral als je opgaat voor het CBR examen (auto, motor of bromfiets). De belangrijkste verkeersregels zijn op deze pagina weergegeven. 

Verkeersregels, de belangrijkste


De basisverkeersregel in Nederland is: "Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd (artikel 5 WVW). 

Voorrangsregels

 • Als er geen verkeersborden staan, heeft rechts voorrang, ook op rotondes.
 • Als er aan de rand van een kruispunt een streep op het wegdek staat (die bestaat uit witte driehoeken), dan moet de bestuurder voorrang verlenen aan alle bestuurders op de dwarsweg (ook al staan er geen verkeersborden).
 • Als er twee gelijkwaardige wegen samen komen op een kruispunt, dan hebben alle trams voorrang. Trams moeten natuurlijk wel voorrang verlenen aan alle voertuigen die op een voorrangsweg rijden.
 • Als politie, ziekenwagen of brandweer zwaailichten en of geluidssignalen voert, dan heeft het voertuig altijd voorrang.


Kruispunten

 • Bestuurders van rechts hebben voorrang op een gelijkwaardig kruispunt
 • Je mag nooit een kruispunt blokkeren

 

Inhalen

 • Je haalt altijd aan de linkerkant in
 • Rechts inhalen mag als er een blokmarkering is aangegeven
 • Als een bestuurder links is voorgesorteerd en ook richting aangeeft dan mag dit voertuig ook rechts worden ingehaald.

 

Snelheid

 • Buiten de bebouwde kom mag je maximaal 80 km/u
 • Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u
 • Op een autoweg mag je maximaal 100 km/u
 • Op de snelweg mag je maximaal 100, 120 of 130 km/u

 

Matrix borden

Deze borden gelden altijd boven alle andere verkeersregels. Ook zijn er nieuwe strepen die de maximumsnelheid aangeven. Een dubbele witte middenstreep met een groene kleur ertussenin: 100km/u. Dubbele witte middenstrepen zonder kleur: 80 km/u. Zonder middenstreep: 80km/u (als er geen ander bord staat). Verkeersborden gaan uiteraard boven deze strepen!

Parkeren en stilstaan

Je mag niet parkeren of stilstaan:

 • Langs een doorgetrokken streep (geel)
 • Binnen 12 meter van een bushalte (behalve om iemand uit te laten stappen!)
 • Op en binnen 5 meter van voetgangersoversteekplaatsen of oversteekplaatsen voor fietsers.

Alcohol

Je mag maximaal 0,5 promille alcohol in je bloed hebben (beginnende bestuurders 0,2). Wat wil zeggen dat een alcoholhoudend drankje al te veel kan zijn.


Signalen

Een rood licht of een knipperend rood licht betekent altijd: stoppen. Als je op een kruispunt rijdt, mag je alleen rechts afslaan indien er een groene pijl of een vermelding 'rechtsaf toegestaan' staat. Buiten een bebouwde kom worden oversteekplaatsen aangegeven door knipperlichten (geel). 


Telefoneren
Het is verboden om een mobiele telefoon vast te houden tijdens het besturen van een motorvoertuig, gehandicaptenvoertuig of bromfiets (vasthouden en bellen zijn dus beiden verboden!).

Als je de verkeersregels goed kent is het natuurlijk ook tijd om de verkeersborden te oefenen: Verkeersborden oefenen? Dan ben je op deze website gelukkig aan het juiste adres.