Auto, motor of bromfiets theorie?

Kies een van de CBR categorieen uit om direct te oefenen:

CBR Auto theorie oefenen       Bromfiets theorie oefenen voor het CBR examen

Verkeersborden 'bewegwijzering' geven informatie weer. Informatie over steden, voorsorteren, symbolen (denk aan tankstation, restaurant etc.) en dergelijke. 

Bewegwijzering en informatieborden

Bewegwijzering borden nummer 2

 

 

Alle verkeersborden in de categorie K, bewegwijzering:

Verkeersbord K1: Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg.
Verkeersbord K2: Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, afritnummer, interlokale doelen (bovenste doel is de naam van de afrit)., verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg.
Verkeersbord K3: Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven.
Verkeersbord K4: Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes.
Verkeersbord K5: Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein. 
Verkeersbord K6: Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
Verkeersbord K7: Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer) met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietroutenummer (boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)
Verkeersbord K8: Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord) met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel
Verkeersbord K9: Omleiding, maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
Verkeersbord K10: Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, en dagrecreatieterrein, objecten en stadsroutenummers
Verkeersbord K11: Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg.
Verkeersbord K12: Wegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)
Verkeersbord K13: Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)
Verkeersbord K14: Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen.