Auto, motor of bromfiets theorie?

Kies een van de CBR categorieen uit om direct te oefenen:

CBR Auto theorie oefenen       Bromfiets theorie oefenen voor het CBR examen

De geslotenverklaring verkeersborden gaan over verkeersregels als: Verboden in te rijden, verplichte rijrichtingen en andere verboden en geboden. De verkeersborden in de gesloten-verklaring categorie:

Geslotenverklaring verkeersborden categorie C

Nog meer borden binnen de categorie geslotenverklaring.


Verkeersborden in deze categorie zijn:


Verkeersbord C1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee.
Verkeersbord C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.
Verkeersbord C3: Eenrichtingsweg
Verkeersbord C4: Eenrichtingsweg
Verkeersbord C5: Inrijden toegestaan
Verkeersbord C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
Verkeersbord C7: Gesloten voor vrachtauto's
Verkeersbord C7a: Gesloten voor autobussen
Verkeersbord C7b: Gesloten voor autobussen en vrachtautos 
Verkeersbord C8: Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur. 
Verkeersbord C9: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. 
Verkeersbord C10: Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen 
Verkeersbord C11: Gesloten voor motorfietsen 
Verkeersbord C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen
Verkeersbord C13: Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
Verkeersbord C14: Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.
Verkeersbord C15: Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicapten voertuigen
Verkeersbord C16: Gesloten voor voetgangers
Verkeersbord C17: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.
Verkeersbord C18: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
Verkeersbord C19: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Verkeersbord C20: Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Verkeersbord C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Verkeersbord C22: Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
Verkeersbord C22a: Gesloten voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d.
Verkeersbord C22b: Einde geslotenverklaring voor vrachtauto's die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d.
Verkeersbord C23-01: Spitsstrook open
Verkeersbord C23-02: Spitsstrook vrijmaken
Verkeersbord C23-03: Einde spitsstrook