Auto, motor of bromfiets theorie?

Kies een van de CBR categorieen uit om direct te oefenen:

CBR Auto theorie oefenen       Bromfiets theorie oefenen voor het CBR examen

Verkeersborden in Nederland zijn verdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën zijn opgesteld door het ministerie van infrastructuur en milieu. De categorieën van verkeersborden zijn als volgt:

Verkeersborden categorieën

De verschillende soorten verkeersborden staan hieronder aangegeven in de verschillende rubrieken:

A - Snelheid
B -
Voorrang
C -
Geslotenverklaring
D -
Rijrichting
E -
Parkeren en stilstaan
F -
Overige geboden en verboden
G -
Verkeersregels
H -
Bebouwde kom
J -
Waarschuwing
K -
Bewegwijzering
L -
Informatie

Overig:
Aanwijzingen van verkeersagent of verkeersleiding

Verschillende verkeersborden


Op de weg kom je verschillende verkeerstekens tegen. Je hebt bijvoorbeeld verkeerslichten en verkeerstekens, maar ook verkeersborden. De verkeersborden en andere tekens geven aan hoe je jezelf moet gedragen op de weg. Sommige verkeersborden geven een verbod aan en andere verkeersborden verplichten je juist om een bepaalde actie te doen. Overige verkeersborden geven alleen maar informatie. Ook zijn er elektronische verkeersborden die aan of uit gezet kunnen worden. Deze borden veranderen als de wegsituatie verandert (file, werkzaamheden, mist, sneeuw). 

Verkeersborden betekenis

Op deze website hebben we per verkeersbord de betekenis van het betreffende bord aangegeven. Als je op zoek bent naar de verkeersborden betekenis kun je eenvoudig op een van de bovenstaande categorieën klikken van de verkeersborden en de betekenis van elk verkeersbord opzoeken!

Plaatsen van een verkeersbord?

Als de beheerder van een bepaalde weg (bijvoorbeeld een gemeente) besluit om ergens een verkeersbord te plaatsen dan moet deze wegbeheerder vaak een verkeersbesluit nemen. Verkeersborden worden dus niet zomaar lukraak overal neergezet, wat natuurlijk logisch is in verband met de verkeersveiligheid.